உங்கள் கையில் மச்சம் இருக்கா?: அப்போ காதல் கைகூடும்

OruvanOruvan

Moles on your hands

மச்சங்கள் நமது தோலுடன் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன என்று மட்டும் நாம் நினைக்கக்கூடாது. மச்சம் நமது உடலில் இருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து அதிர்ஷ்டமும் அமைந்துள்ளது. அதனடிப்படையில்,

உள்ளங்கையில் மச்சம்

கட்டை விரலின் அடிப்பகுதியில் சுக்கிர மேட்டில் மச்சம் இருந்தால் அது உங்கள் காதல் வாழ்க்கையின் வலுவான தொடர்பைக் குறிக்கும். அதுமட்டுமின்றி உணர்ச்சி வசப்பட்டவராகவும், பாசமுள்ளவராகவும் கவர்ச்சியானவராகவும் இருப்பீர்கள். மேலும் நிறைவான காதல் வாழ்க்கையைப் பெறுவீர்கள்.

சுண்டுவிரலுக்கு கீழ் மச்சம்

சுண்டுவிரலுக்கு கீழ் மச்சம் இருந்தால், அது வலுவான உள்ளுணர்வு மற்றும் ஆழ் மனதிலுள்ள தொடர்பைக் குறிக்கிறது. மேலும் நீங்கள் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான, மாயமான பக்கத்தைக் கொண்டிருப்பதோடு அடிக்கடி கனவுகள் மற்றும் உலகத்தில் தெரியாத விடயங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவீர்கள்.

OruvanOruvan

Moles on your hands

ஆள்காட்டி விரலுக்கு கீழ் மச்சம்

இங்கு மச்சம் இருப்பது தலைமைப் பண்புகளைக் குறிக்கிறது. அதாவது வெற்றி பெறும் அங்கீகாரத்தை பெறுவதற்காக பிறந்தவர்கள்.

நடுவிரலின் கீழ் மச்சம்

இந்த இடத்தில் மச்சம் இருந்தால் பொறுப்புணர்வு மற்றும் ஒழுக்கத்தை பரிந்துரைக்கின்றன. இவர்கள் யதார்த்தம் மற்றும் பொறுமையுடன் இருப்பார்கள்.

மோதிர விரலின் கீழ் மச்சம்

இங்கு மச்சம் இருப்பது கலைத் திறமையும் படைப்பாற்றலையும் குறிக்கிறது.

விரல்களின் நுனியில் மச்சம்

நுண்ணறிவு, மற்றும் படைப்பாற்றலுடன் தொடர்புடைய மச்சம் இது. இந்த இடத்தில் மச்சம் இருந்தால் அவர்கள் எழுதுதல், ஓவியம் வரைதல், இசைக்கருவிகள் வாசித்தலில் திறமையானவர்கள்.

புறங்கையில் மச்சம்

புறங்கையில் மச்சம் இருந்தால் அது சாகச மனப்பான்மையைக் குறிக்கும்.

OruvanOruvan

Moles on your hands

இதய ரேகை மச்சம்

இதய ரேகையில் உள்ள மச்சமானது, உங்களது உள்ளங்கையில் கிடைமட்டமாக ஓடுகிறது. இது உறவுகளில் உணர்ச்சி ஆழம், தீவிரம் போன்றவற்றை குறிக்கிறது.

தலைமை ரேகை மச்சம்

தலைமை ரேகையில் உள்ள மச்சமானது, இதயக் கோட்டுக்கு கீழ் கிடை மட்டமாகச் செல்லும். இது அறிவுத்திறனைக் குறிக்கும்.

ஆயுள் ரேகை மச்சம்

கட்டை விரலின் அடிப்பகுதியைச் சுற்றி வளைந்திருக்கும் வாழ்க்கைக் கோட்டில் உள்ள மச்சங்கள் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கும்.