இந்தியாவின் 40 வீத செல்வம் ஒரு வீத பணக்காரர்கள் வசம்: ஆய்வில் வெளியான தகவல்

OruvanOruvan

இந்தியாவின் மொத்த மக்கள்தொகையில் ஒரு வீதமாக இருக்கும் செல்வந்தர்கள், இந்தியாவின் 40 வீத செல்வத்தை வைத்திருப்பதாக ஒரு ஆய்வு வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

உலக சமத்துவமின்மை ஆய்வகத்தின் சமீபத்திய ஆய்வின்படி, இந்திய மக்கள் தொகையில் ஒரு வீதமாக இருக்கும் செல்வந்தர்கள் ஆறு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக அதிக செல்வ செறிவைக் கொண்டுள்ளனர்.

மக்கள்தொகையில் ஒரு சிறிய பகுதியினர் நாட்டின் செல்வத்தில் மிகப் பெரிய பகுதியை வைத்திருப்பதை இந்த அறிக்கை வெளிப்படுத்துகிறது.

மொத்த வருமானத்தில் பங்கு 22.6 சதவிகிதமாக அதிகரிப்பு

பிரேசில் மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளின் வருமானத்தை விட இந்தியாவில் உள்ள செல்வந்தர்களின் வருமான சதவீதம் அதிகமாக இருப்பதாகவும் இந்த ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.

1992ல் இந்தியா தனது சந்தைகளை அன்னிய முதலீட்டுக்குத் திறந்ததைத் தொடர்ந்து, நாட்டில் செல்வந்தர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்தது.

2023 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள், இந்தியாவின் செல்வந்த குடிமக்கள் நாட்டின் செல்வத்தில் 40.1 சதவிகிதத்தை வைத்திருந்தனர், இது 1961 க்குப் பிறகு மிக உயர்ந்த அளவைக் குறிக்கிறது.

கூடுதலாக, மொத்த வருமானத்தில் அவர்களின் பங்கு 22.6 சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது, இது 1922 க்குப் பிறகு பதிவு செய்யப்பட்ட அதிகபட்சமாகும்.

நிதின் குமார் பார்தி மற்றும் தாமஸ் பிகெட்டி ஆகியோரால் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆய்வில், செல்வந்தர்களுக்கும் மற்ற மக்களுக்கும் இடையே விரிவடைந்து வரும் இடைவெளியை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன.

இந்திய செல்வந்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

2023 இறுதி காலாண்டில் இந்தியாவின் ஈர்க்கக்கூடிய பொருளாதார வளர்ச்சி 8.4 சதவீதமாக இருந்தபோதிலும், செல்வத்தின் இடைவெளியை அதிகரிப்பது குறித்து கவலைகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

போதிய கல்வியின்மை மற்றும் குறைந்த ஊதியம் பெறும் வேலைகள் போன்ற காரணிகள் கீழ்மட்ட மற்றும் நடுத்தர இந்தியர்களின் வருமான வளர்ச்சி தேக்கத்திற்கு முக்கிய பங்காற்றுவதாக உலக சமத்துவமின்மை ஆய்வகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

ஃபோர்ப்ஸ் உலக செல்வந்தர்களின் தரவரிசையின் தரவுகளின்படி, இந்திய செல்வந்தர்களின் எண்ணிக்கை 2022 இல் 162 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள 92 மில்லியன் பெரியவர்களில் முதல் 10,000 செல்வந்தர்கள் சராசரியாக 2200 கோடி சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளனர்.

இது தேசிய சராசரியை விட 16,763 மடங்கு அதிகம் என்று ஆய்வு மேலும் சுட்டிக்காட்டுகிறது.