நாணய மாற்று விபரம்: டொலருக்கு நிகராக ரூபாவின் பெறுமதி மேலும் அதிகரிப்பு!

OruvanOruvan

Dollar rate in Sri Lanka today

நேற்றைய தினத்துடன் (22) ஒப்பிடுகையில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதியானது இன்று மேலும் அதிகரித்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு பெறுமதி இன்று 315.50 ரூபாவிலிருந்து 315.03 ரூபவாக குறைந்துள்ளது. விற்பனை பெறுமதியும் 325.37 ரூபாவிலிருந்து 324.82 ரூபாவாக குறைந்துள்ளது.

மத்திய கிழக்கு உட்பட ஏனைய பிரதான நாட்டு நாணயங்களுக்கு நிகராகவும் ரூபாவின் பெறுமதி இன்று அதிகரித்துள்ளது.

இதேவேளை, இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளிலும் நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி இன்று பெரும்பாலும் நிலையானதாக உள்ளது.

மக்கள் வங்கி: நேற்றைய தினம் 314.80 ரூபாவாக காணப்பட்ட அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு பெறுமதி இன்று 314.56 ரூபாவாக வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது. 325.78 ரூபாவாக காணப்பட்ட விற்பனை பெறுமதியும் 325.52 ரூபாவாக குறைந்துள்ளது.

கொமர்ஷல் வங்கி: நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை பெறுமதி மாற்றமின்றி முறையே 313.93 ரூபாவாகவும், 324 ரூபாவாகவும் உள்ளது.

சம்பத் வங்கி: நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை பெறுமதி மாற்றமின்றி முறையே 315 ரூபாவாகவும், 324 ரூபாவாகவும் உள்ளது.

OruvanOruvan